Разкриха незаконна кариера край Шишманци

Кариерата нямала официална концесия от Министерство на енергетиката

Незаконна кариера край пловдивското село Шишманци откри РИОСВ – Пловдив. Екоинспекторите са извършили проверка на кариерите в района по коментари на потребители в социалните мрежи, съобщават от инспекцията. Хората в селото са недоволствали срещу запрашаване на населеното място, идващо от кариерите.

При проверката, целяща осъществяване на контрол по реда на Закона за чистотата на атмосферния въздух на 5 септември, екоекспертите се натъкнали на незаконната кариера край Шишманци.

На място те установили, че една от действащите кариери в района е незаконна. Тя нямала официално предоставена концесия от Министерството на енергетиката (МЕ), легализираща дейността й. Констатирано е, че в имота има трошачно-сортировъчна инсталация, която работи и в момента на проверката. Извършва се добив, преработка и изнасяне на скална маса от незаконния обект.

РИОСВ – Пловдив незабавно е алармирала за случая Министерството на енергетиката (което се явява компетентен орган по Закона за подземните богатства), както и кмета на община Раковски. Реакцията на МЕ е незабавна. Оттам са предприели проверка на място и са постановили незабавно преустановяване на дейността.

Предстоят следствени действия по случая.

Подобни статии

Top