Разширяват новите гробища на Асеновград, слагат ограда

Предстоят ремонтни дейности в гробищните паркове на Асеновград

Новият гробищен парк в Асеновград ще бъде ограден с масивна ограда. Ограждението ще бъде закупено и монтирано. Освен това, ще се чакълират и баластрират алеите, разположени в предната част на новия гробищен парк. Целта е да се улесни достигането на пешеходци и автомобили до гробовете.

Междувременно, ще бъде разширен самият гробищен парк. Планира се изграждане на алея, която ще осигури достъпа от новите гробища, както го знаят местните, до гробните полета в разширената част.

През настоящата година бе извършено дарение за доставка и монтаж на хидрофорна уредба за гробищен парк на улица „Миньор“. По предложение на кмета на града доктор Христо Грудев чрез докладна записка и с решение на Общински съвет – Асеновград, средствата, които се освободиха от бюджета, бяха пренасочени за подобряване състоянието на съществуващите полета.

 

Подобни статии

Top