Разясниха на хората от район „Южен“ как да подменят печките си с еко отопление безплатно

Информационната среща бе по проекта на общината за подобряване качеството на атмосферния въздух

Поредната информационна среща по проект „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух в община Пловдив чрез намаляване на емисиите на фини прахови частици (ФПЧ10) от битовото отопление“ се проведе днес пред сградата на Район „Южен“ в Пловдив.

По време на срещата бе разяснена поредната информация, касаеща безплатната подмяна на печките на дърва и въглища с по-екологично отопление.

Бяха представени възможностите, които дава проектът на гражданите за безплатна подмяна на отоплителни уреди на дърва и/или въглища с по-екологични.

Всички граждани имаха възможност да зададат своите въпроси и да получат компетентен и изчерпателен отговор.

Подобни статии

Top