РДНСК категорични: Община Асеновград е извършила нарушения със строежа в „Метошка махала”

Сагата със строежа в т. нар.  Метошка махала продължава повече от година, все още районният прокурор  бездейства по случая

Редица пропуски  по случая с незаконното строителство в т.нар. Метошка махала в Асеновград установи проверка на Регионалната дирекция за национален строителен контрол. Институцията се самосезира, а  ревизията беше назначена след публикацията на DCNEWS „ Строеж на фирма „Запрянови” в Асеновград-незаконен”.

Оказва се, че сградата на улица „Георги Данчов” в Асеновград е реализирана в противоречие с действащия в момента ПУП, който е одобрен още през 1992 година. Според него се обособяват два урегулирани парцела, като на единия се разрешава настрояване само с един етаж на съществуваща сграда. На второто УПИ се предвижда едноетажна сграда за обществено ползване.

Построената вече кооперация е разположена на двата парцела,като са обособени четири жилищни етажа, с гаражи и  магазин за промишлени стоки.

Невалидно се оказва и удостоверението, с което построеният обект е въведен в експлоатация.

Документът е издаден от Главния архитект на общината, независимо че спрямо него все още се водят две административни дела.

Въпреки че няма право да подписва подобни документи преди приключване на съдебните казуси, той  си е позволил да го направи. Освен това е издал документ  с невярно съдържание,  според който строежът попада в четвърта категория.

Така построената сграда е  повече от 15 метра , а това означава, че същата попада в  трета категория и според закона се въвежда не от общината, а от РДНСК.

Главният архитект на Общината носи вина и за това , че не  е спазил 7-дневният срок за издаване на удостоверението, а това е в нарушение на Наредбата за въвеждане в експолатация на строежите на РБ и минималните гаранционни срокове за изпълнение на строителните и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

Без подпис на възложителите се оказва и инвестиционният проект, което е в нарушение на ЗУТ.

За констатираните нарушения се очаква да бъде уведомена Районна Прокуратура-Асеновград.

Въпреки че сагата със строежа в т. нар.  Метошка махала продължава повече от година, все още районният прокурор Калоян Димитров бездейства по случая.

В компетенциите на градския обвинител номер 1 е да обяви разрешението за строеж за нищожно и да повдигне обвинения за длъжностни престъпления и издаване на документи с невярно съдържание от страна на служители на общинска администрация.

 

Подобни статии

Един коментар

Top