РДПБЗН-Пловдив: При най-малкото съмнение за възникнал инцидент, позвънете на тел. 112! - DC news

РДПБЗН-Пловдив: При най-малкото съмнение за възникнал инцидент, позвънете на тел. 112!

От дирекцията на пожарната напомнят, че че запалванията в близост до сухи треви, горски и житни масиви или вътре в тях е строго забранено

Във връзка с настъпилия пожароопасен сезон, рязкото повишаване на температурите и с цел предотвратяване възникването на пожари в полски и горски масиви, Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Пловдив съветва, при най-малкото съмнение за възникнал инцидент да позвъните на тел. 112.

Огънят се разпространява за минути, а вашето обаждане може да спаси човешки живот, да предотврати щети и да опази земеделския и горски фонд.

Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Пловдив призовава: Не бъдете небрежни при боравенето с огън на открито! Напомняме ви, че запалванията в близост до сухи треви, горски и житни масиви или вътре в тях е строго забранено! При най-малкото съмнение за възникнал инцидент първо сигнализирайте на тел 112.

Опитайте се да ограничите разрастването на пожара, само ако това не застрашава вашия живот!

Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Пловдив напомня, че паленето на огън на открито е позволено само на обозначените за целта места. Ако сте любители на пикника с деца се уверете, че подрастващите нямат достъп до кибрит или запалка. Бъдете подготвени с вода и подръчни средства, за бързото погасяване на огъня при поява на вятър или напускане на мястото. Ако ситуацията е извън контрола ви не се колебайте нито за миг и позвънете на тел. 112.

Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Пловдив напомня, че през летните месеци опасността от пожари на открито многократно се повишава. Ако сте в близост до пожар, който се разраства, първо потърсете най-краткия и безопасен път, за да напуснете опасния район, по възможност в посока, обратна на разпространението на огъня. Своевременно подайте сигнал на тел. 112 като опишете точното си местоположение.

Подобни статии

Top