Регионалният етнографски музей с ценен подарък от Община Пловдив

Институцията получи къща в самото сърце на Стария град за безвъзмездно ползване и експониране на свои колекции

По предложение на заместник-кмета по култура, археология и туризъм Пламен Панов, Регионален етнографски музей – Пловдив, утвърдена научно-образователна институция и притегателен център за културен туризъм, получи една допълнителна сграда, която ще стопанисва от днес безвъзмездно. Имотът е със статут на архитектурно-строителна недвижима културна ценност с местно значение и се намира на ул. „Съборна“ № 20 в Стария град. Той е с обща площ 223 кв. м., която включва сграда на 2 етажа, със застроена площ 129 кв. м. и полуподземен етаж и тавански етаж – 65.90 кв. м.

Със своя заповед от 3 февруари 2021 г., Кметът на Пловдив Здравко Димитров предоставя безвъзмездно за управление на Регионален етнографски музей – Пловдив имота, който ще бъде ползван за експонирането на част от нашите богати етнографски колекции, както и за създаването на музейно-образователен център. По този начин се реализира една отдавнашна мечта на музейната колегия за допълнителна експозиционна площ.

Днес бе извършен акта на приемо-предаване между двете страни, като предстои музеят да направи ремонт на помещенията за своя сметка. Подписите върху документа поставиха директорът на РЕМ – Пловдив доц. д-р Ангел Янков, заместник-кметът Пламен Панов, в присъствието на представители на дирекция „Общинска собственост“, на служители на Етнографския музей, на директора на ГХГ – Красимир Линков, на представители на РАМ – Пловдив и отдел „Култура, археология и културно наследство“.

Припомняме, че РЕМ – Пловдив е основан през 1917 г., а от 1938 г. се помещава в Куюмджиевата къща – паметник на културата от национално значение. През 1938 г. по инициатива на кмета на града Божидар Здравков е поставено второто начало на съвременния музей: най-представителната къща на възрожденския Пловдив – Куюмджиевата, е определена за Общинска къща-музей. На 14 октомври 1943 г. новият дом на музея е отворен за посещения. През 1949 г. Общинската къща-музей е преименувана в Народен етнографски музей. През 1952 г. е открита първата постоянна експозиция, а през 1962 г. – втората, която се обновява периодично. Последната промяна е от миналата 2020 г. Днес над 60-те хиляди експоната са обособени в шест фонда: Селско стопанство, Занаяти, Тъкани и облекло, Мебели и интериор, Музикални инструменти и обреден реквизит, Произведения на изобразителното изкуство. Оформени са Фототека, Научен архив и Библиотека.

Сърдечно благодаря на Кмета на Пловдив Здравко Димитров и на заместник-кмета Пламен Панов! Днес е един щастлив ден за нашия музей, който както знаете е утвърдена институция със столетна история и сериозен принос за съхранението, изследването и представянето на българските традиции. Благодарим за подкрепата на общината, както и за подкрепата на всички приятели на музея. Горди сме, че и днес музеят продължава родолюбивата идея, с която е бил основан, като спомага за развитието на културата и популяризирането на българското културно-историческо наследство, каза директорът на РЕМ – Пловдив доц. д-р Ангел Янков.

Подобни статии

Top