Рекорден брой мераклии да ремонтират детски градини и училища в Асеновград

Тази седмица изтече срокът, в който фирмите-кандидати трябваше да отстранят констатирани пропуски

Рекорден брой оферти-20, бяха подадени за участие в процедурата за избор на изпълнител по проект „Образователна инфраструктура“ – обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на сградите на детски градини, модернизация на училища и рехабилитация на дворните им пространства“ на община Асеновград.

Най-много кандидати, по девет , са се явили за ремонта на двете детски градини в града – „Зорница” и „Надежда”. Шестима са подали заявка за обновяване на детска градина „Пролет”.

По три оферти са внесени за двете гимназии „Св. Княз Борис I” и “Св. Св. Кирил и Методий”. Тази седмица изтече срокът, в който фирмите-кандидати трябваше да отстранят констатирани пропуски по документацията.

Предстои процедурата по отваряне на офертите и избор на изпълнители по петте обособени позиции.

Очаква се договорите да бъдат сключени още тази година и строителството да започне.

Проектът предвижда изпълнение на мерки, свързани с подобряването на енергийната ефективност, модернизация и рехабилитация на три детски градини – ДГ „Надежда“, ДГ „Зорница“ и ДГ „Пролет“ и две училища – СУ „Св.св. Кирил и Методий“ и СУ „Св.Княз Борис I“, които са част от общинската образователна инфраструктура на. Асеновград.

Предвидени са дейности,  осигуряващи достъпна архитектурна среда, благоустрояване на дворните пространства, изграждане на нови площадки за игра, обособяване на нови озеленени пространства.

Изпълнението на проекта ще осигури намаляване на  разходите за енергия и отопление и емисиите на парникови газове.

Проектът започна на  2 май тази година. Той е с продължителност 30 месеца, а стойността му е  6 779 317,05 лв.

Подобни статии

Top