Рекорден бюджет за Карлово, съветниците го гласуваха

Бюджетната рамка за тази година е в размер на 56 912 413 лева

На редовно заседание на Общински съвет Карлово, общинските съветници разгледаха и приеха Бюджет 2022 на община Карлово. Бюджетната рамка за тази година е в размер на 56 912 413 лева. От тях собствен приход – 21 701 432 лева и делегирани от държавата дейности в размер на 35 210 981 лева. Целевата субсидия за капиталови разходи е в размер на 1 902 800 лева.

В делегираните от държавата дейности е включена сума за финансиране издръжката на детски градини и ясли, които от 01.04.2022 г. стават безплатни за гражданите. „Бюджет 2022 на община Карлово гарантира финансова стабилност и е изготвен така, че да може да се реагира на кризите, които ни съпътстват. Той позволява Общината да изпълнява до голяма степен своите функции във всички сфери на дейност“, каза кметът д-р Емил Кабаиванов при представянето на тазгодишната финансова рамка.

Във връзка с поемане издръжката на детски градини и ясли от държавата, общинските съветници приеха Наредба за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Карлово.

Общо 39 докладни записки бяха разгледани на днешното заседание на Общински съвет Карлово, решенията по които ще бъдат публикувани на официалната интернет страница на община Карлово в законоустановения срок.

Подобни статии

Top