Ремонт и нова спортна площадка за училището в Кричим

Ремонтират кричимското СУ „П. Р. Славейков“, изграждат нова спортна площадка

Основен ремонт предстои в кричимското средно общообразователно училище „П. Р. Славейков“. Изготвен е проект за ремонт на основен училищен корпус – 28 класни стаи и благоустрояване на част от дворното пространство на школото.

Предвидено е и изграждане и оборудване на комбинирана спортна площадка в двора.

Изготвеният проект е подаден в ДФ „Земеделие“, за да се кандидатства за финансиране по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. В момента е в процес на оценка от финансиращия орган на програмата.

Подобни статии

Top