Ремонтът на пътя Пловдив-Асеновград в срок, съгласуват проекта за локалните платна

Подготвя се разрешителното за строеж за кръговото кръстовище на изхода за Пловдив

Основното трасе от пътя Пловдив – Асеновград ще бъде завършено в срок, стана ясно на среща в Областна администрация.

Ще бъдат поставени мантинели в средата, а достъпът до обектите, които са покрай пътя, ще бъде осигурен с  временни входове и изходи, и временна пътна маркировка. Проектът за временна организация на движението ще бъде съгласуван с Пътна полиция – Пловдив.

Подготвя се разрешителното за строеж за кръговото кръстовище на изхода за Пловдив в посока Асеновград, за да започне неговото изграждане.  Обектът трябва да е готов до края на годината.

До края на месец септември се очаква да бъде съгласува проектът и ПУП за локалните платна на пътя Пловдив – Асеновград, за да започнат отчуждителните процедури.

Все още се очаква експертите от Община Пловдив да дарят на АПИ проекта Югоизточен обходен път от Ягодовско шосе до връзката Пловдив – Асеновград, за да започнат процедурите по ПУП. Изграждането на пътната артерия е от изключително важно значение, за да започне и работата по проекта  за рехабилитация на Околовръстен път на Пловдив.

Подобни статии

Top