Ремонтираха улици за близо 700 хиляди лева в Асеновградско

Ремонтите са в селата на община Асеновград

Улична мрежа за над 700 хиляди лева бе ремонтирана в асеновградските села. съобщи кметът на Асеновград д-р Хрито Грудев.

Асфалтиран бе пътят между селата Врата и Три могили. Инвестицията е на стойност 92 000 лева.

„Планинският район постепенно се превръща в притегателна туристическа дестинация. Факт е, че след реновиране на подобни отсечки поетапно предприемачи започват да инвестират в създаване на крайпътни заведения, хотели, къщи за почивка и отдих, а това е сериозна предпоставка районът да се развива и да се откриват нови работни места“, коментира д-р Грудев.

Той допълни, че средства са се вложили и в рехабилитацията на улица „Панорама“ в село Нареченски бани. Отделената за целта сума бе в размер на 55 000 лева. Преасфалтирана е и улица „Мирчеви ниви“. В село Бачково пък се ремонтираха улиците „Захари Зограф“ и „Петрич“.

За Лясково бяха отделени близо 45 000 лева за полагане на трошено-каменна настилка, армиран бетон и бетонови бордюри по отсечка с дължина 185 метра. В Нови извор се извърши основен ремонт на улица „14-та“, а именно: баластриране, асфалтиране и поставяне на нови бордюри – всичко на стойност 30 000 лева. Други 114 000 лева бяха вложени в изграждане на подпорна стена. В село Избеглии бе осъществен основен ремонт на улица „Н. Вапцаров“ – баластриране, асфалтиране, и поставяне на нови бордюри, на обща стойност близо 60 000 лева. В Патриарх Евтимий пък бе ремонтирана улица “Съгласие“, за сумата от 61 000 лева. В село Конуш за улица „Плиска“ бяха инвестирани 32 000 лева.

Изпълнен бе и основен ремонт на улица „Стадиона“ – баластриране, асфалтиране и поставяне на нови бордюри, за сумата от около 34 000 лева. В Долнослав бе осъществен основен ремонт на улица „Отец Паисий“ – подмяна на водопровод, нови тротоарни настилки, бордюри, асфалтиране – за 103 000 лева. В село Боянци беше асфалтирана улица „Речна“, като отделените за целта средства са в размер на 64 000 лева. В Тополово бяха направени асфалтиране и полагане на нови бордюри и тротоари на стойност 56 000 лева на улица „Александър Стамболийски“. В село Мулдава за 33 000 лева бяха асфалтирани улиците „Еделвайс“ и „Арда“.

Подобни статии

Top