Ремонтират читалището и библиотеката в Асеновград по проект?

Община Асеновград ще кандидатства за 3,6 милиона лева

Община Асеновград ще кандидатства с проект „Културна инфраструктура – обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на сградата на  читалище „Родолюбие”, гр. Асеновград“. Проектното предложение предлага общо функционално-пространствено решение за подобряване на енергийната ефективност и функционалността на сградата, както и повишаване ефективността на трудовия и творческия процес.

По време на ремонта ще бъдат подменени съществуващите дограми, ВиК инсталацията на сградата, ще бъдат ремонтирани съществуващите санитарни възли и ще се изградят нови, ще се подмени електроинсталацията, ще се монтира енергоспестяващо осветление, СОТ, пожароизвестителна инсталация, ще се подменят гръмоотводите, ще се модернизира климатичната инсталация и др. Освен това ще бъде направен ремонт на зрителната зала, ще бъдат подменени настилките и ще се осигури достъпна среда за хора в неравностойно положение.

Общинската администрация ще кандидатства за финансиране и с проект „Културна инфраструктура“ – обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на сградата на библиотека „Паисий Хилендарски“, гр. Асеновград“. Строително-монтажните работи от проектното предложение са пряко насочени към повишаване енергийната ефективност на сградата.

Прогнозната стойност на двата проекта е общо около 3,6 милиона лева. Очаква се те да стартират в средата на 2021 г. и да приключат през декември 2023 г.

Подобни статии

Top