Ремонтират пътя Кричим – Козарско

В момента цялата пътна настилка е в дупки и кръпки

Предстои да започнат дейностите по рехабилитация и реконструкция на общинския път от регулацията на град Кричим до административната граница с община Брацигово – с. Козарско. Проектът се финансира по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

От години пътят създава проблеми на шофьорите, тъй като цялата настилка е в дупки и кръпки, а на много места пътното платно е пропаднало.

Основните дейности, които ще бъдат изпълнени, са изграждане на нова асфалтова настилка, подобряване на отводняването на пътя, нова хоризонтална маркировка, пътни знаци и ограничителни системи.

Предвидено е и поставяне на стоманена предпазна ограда в рисковите участъци, както и изграждане на тръбно-канална мрежа за поставяне на високоскоростен интернет.  Вече са минали всички процедури по Закона за обществените поръчки и са избрани изпълнители, така че се очаква ремонтните дейности да започнат в началото на следващата година.

Подобни статии

Top