Ремонтират улици в Асеновград

Ето какво бе направено през последните 12 месеца

Един от основните приоритети на община Асеновград е извършване на ремонт на уличната мрежа в града и населените места. Общинската управа е наясно, че все още има улици, които се нуждаят от рехабилитация, като стремежът е постепенно и те да бъдат отремонтирани, съобразно възможностите на бюджета.

Ето какво бе направено през последните 12 месеца, в тази връзка. Цялостно бе ремонтирана улица „Отец Паисий“ в Асеновград. В участъка бяха подменени водопроводната и канализационната мрежи. Изгради се напълно ново пътно легло – там, където бе подменен водопроводът – и улицата се асфалтира изцяло. Началото на ремонтирания участък е от кръстовището с улица „Матей Преображенски“, а краят – кръстовището с улица „Борова“. Пътната конструкция е изпълнена с плътен асфалтобетон, порьозен асфалтобетон и трошен камък. Извършено е поставяне на нови бетонови бордюри и нова тротоарна настилка. Съществуващите трайни насаждения са запазени и предпазени като около всяко растение са осигурени площи без настилка, ограничени с градински бордюри.

Освен това, се подмениха и съществуващи етернитови водопроводи с обща дължина 480 метра. Захранени са от съществуващият уличен водопровод по няколко връзки с другите пресечни улици. Общият брой на сградните отклонения е 60, с различни диаметри. Стойността на строителните дейности за обекта е в размер на 345 588 лева.

Ремонтирана бе и улица „Клокотница“ – в участъка между улиците „Борислав“ и „Илинден“ в Асеновград. Подменени бяха водопровод и частично – канализация. Съществуващите девет на брой дъждоприемни шахти за отводняване на пътното платно, са сменени с нови. Подменени са сградни и канални отклонения към 34 жилищни имота. Цялостно бе обновена пътната конструкция. Положени са два слоя асфалт на платното и нови бордюри. Подновена е и тротоарната настилка. Стойността на строителните дейности за обекта е в размер на 341 000 лева.

Ремонтирана бе и улица „Стоян Джансъзов“ – в участъка от СУ „Свети Свети Кирил и Методий“ в посока квартал „Долни Воден“, почти до края на квартал „Запад“. Стойността на строителните дейности за обекта е в размер на 409 822 лева.

В момента се реновира междублоковото пространство в квартал 207. Отделената сума за реализиране на проекта е в размер на около 130 000 лева. Цялостното изпълнение ще струва близо 280 000 лева.

Разликата в средствата ще бъде отпусната в следващата бюджетна година. Ремонтните дейности там започнаха с изграждането на дъждоприемната канализация, насипните работи и алеите. В следващата бюджетна година ще се продължи с обособяването на тротоарните пространства, зелените площи, засаждане на растителност и монтиране на парковата архитектура.

Междувременно са заложени средства за започналото застрояване на квартал „Баделема II“. Стартиран е строежът на водопровод и канализация на улица „Матей Преображенски“ и ремонтът на улица „Младежка“ (и връзката й с улица „Искра“). „Изграждането на цялата инфраструктура в квартал „Баделема II“ е на стойност около 12 000 000 лева. Община Асеновград няма финансовата възможност да отдели толкова средства за целта. Поради това, постепенно съобразно финансовите възможности, ще се търси и държавно финансиране по проекти“, каза пред медии кметът на града доктор Христо Грудев.

Друг ремонт по уличната мрежа на Асеновград е този, на улица „Поп Матей“. Ремонтиран беше участъкът между улиците „Александър Стамболийски“ и „Захари Стоянов“. Положени са нови бордюри, тротоарни настилки, асфалтобетон.

Рехабилитация се осъществи и на улица „Патриарх Евтимий“ в Асеновград. Там са поставени решетъчни дъждоприемни шахти и е изпълнено преасфалтиране. Стойността на проекта е в размер на 182 000 лева.

 

Подобни статии

Top