Реновират ясла в „Централен“ с европейски пари

Първа копка на реновирането на детска ясла ще бъде направена днес в пловдивския район „Централен“.

Яслата „Детски смях“ се намира на ул. „Весела“. Тя ще бъде обновена по проект „Образователна инфраструктура“ – изграждане и обновяване на училища, детски градини и ясли в град Пловдив“, който се финансира по Оперативна програма „Региони в растеж“.

Яслата е общинска и е създадена през 1980 год. Помещава се в масивна двуетажна сграда. Има просторен двор с четири обособени площадки с обезопасени съоръжения за игра, пясъчници, люлки и зелени площи. В момента в яслата има  4 смесени яслени групи за деца от 10 месечна до 3 годишна възраст. В нея работи и детска кухня.

Общата сума на проекта възлиза на  18 106 266.94 лева, като от тази сума:

• 15 953 713.05 лева (петнадесет  милиона деветстотин петдесет и три хиляди седемстотин и тринадесет лева и пет стотинки) е БФП (безвъзмездна финансова помощ);

• 2 152 553.89 лева (два милиона сто петдесет и два лева петстотин петдесет и три лева и  осемдесет и девет стотинки) е собствен принос.

Целта на проекта е да допринесе за подобряването на условията за предоставяне на грижи в ранна детска възраст, както и на образователни услуги в град Пловдив. По него в момента се ремонтират двете сгради на СУ „Любен Каравелов“ и детските градини „Перуника“ и „Снежанка“.  Цялостното обновяване на учебното и детските заведения ще доведе до по-качествена среда за образование и повече възможности за спорт на децата и учениците. Разположението на повечето обекти в територия с етническо разнообразие ще улесни достъпа до образование на деца от ромски произход и впоследствие ще подпомогне тяхната социална и икономическа интеграция.

Периодът за реализация на всички дейности по проекта е 30  месеца.

Подобни статии

Top