Решено: Бившият лагер "Пашалийца" отива на търг - DC news

Решено: Бившият лагер „Пашалийца“ отива на търг

Бившият детски лагер „Пашалийца“  ще бъде продаден на търг.

Решението беше взето днес на редовната сесия на Общински съвет- Асеновград. Предложението за продажба беше подкрепено от 20 общински съветници. Шестима гласуваха „против“ и двама „въздържал се“.

Решението е почивната база да бъде обявена за продажба с начална тръжна цена малко над 330 хил.лв. без ДДС. Депозитът за участие в търга е 150 хил.лв., а стъпката за наддаване – 10 хил.лв.

До предложението се стигна, след като общинска администрация обяви, че разходите на почивната база са в пъти повече от приходите и невъзможността на община Асеновград да си позволи финансово издръжката на обекта.

Преди да се стигне до гласуване на въпросната точка от Дневния ред част от съветниците осъдиха решението за продажба и липсата на алтернатива за запазване на базата. Бе предложено и самата точка да бъде отложена за следващо заседание и обсъдена повторно, но това предложение не бе прието.

Обектът се стопанисва от Общинско предприятие (ОП) „Туризъм“. През годините са  предприети различни дейности за опазване и съхранение на базата. Сред мерките е назначаването на лице, което да се грижи за обекта. Регистриран е собствен водоизточник.

Извършени са ремонти на покривите на двете спални помещения, както и изцяло е ремонтиран този, на столовата и кухненския блок. Подменена е дограмата на основното жилищно помещение.

Ремонтират „Пашалийца“, рекламират я като почивна база

От справката на ОП „Туризъм“ става ясно, че през годините е имало множество запитвания от туроператори, директори на училища, неправителствени организации и други институции за еднократно и дългосрочно настаняване на организирани групи от възрастни и ученици за провеждане на „Училище сред природата“, екскурзии, екскурзионно летуване и други мероприятия.

Хижа „Пашалийца” става домакин на „Училище сред природата”

Почивната база  е официално категоризирана.

Подобни статии

Top