Режат лентата на компостираща инсталация в Ясно поле

Инсталацията ще компостира зелени и/или биоразградими отпадъци

Церемония по откриването на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, ще се състои днес в с. Ясно поле, Община „Марица“.

Инсталацията е изградена по проекта „Изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, включително осигуряване на необходимото оборудване и на съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци на територията на община Марица“. Той е  финансиран по Административен договор за безвъзмездна финансова помощ (АДБФП) № BG16M1OP002-2.005-0002-C03, чрез процедура „Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци“ по Приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.”.

Лентата ще бъде прерязана от 13.00 ч. в местността „Чарлъшки ливади“ от кмета на община „Марица“ Димитър Иванов. Преди това ще се състои и заключителна пресконференция по проекта.

Подобни статии

Top