РИОСВ глоби предприятие в Асеновград, изгаряло опасни отпадъци

Наложена е административна санкция на предприятието

Експерти от Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) –  Пловдив извършиха проверки по два сигнала за замърсяване в Асеновград и в Перущица. И при двете са установени нарушения в Закона за управление на отпадъците.

След сигнал на „зеления телефон“, получен на 11 септември, за системно изгаряне на отпадъци, дим и неприятна миризма е проверено предприятие за производство на полимерни изделия в Асеновград. Установено е, че в помещение, служещо за ревизия на коминното тяло в топлоцентралата на предприятието, която не е функционираща, в момента на проверката се извършва горене на хартия, полиетилен, метални остатъци, счупени стъклени бутилки, опаковки и други отпадъци В друга част на помещението екоинспекторите са забелязали и купчина пепел с неустановен произход.

На дружеството е дадено предписание незабавно да бъде спряно изгарянето на отпадъци в това помещение, както и да се преустанови всякаква друга форма на нерегламентирано третиране на неопасни отпадъци. Мярката е постоянна. На дружеството ще бъде наложена административна санкция за нарушаване Закона за управление на отпадъците, а от РИОСВ – Пловдив ще бъде извършена последваща изненадваща проверка.

1 2

Подобни статии

Top