РИОСВ и общината спечелиха делото за втория гребен канал

гребна

ВАС потвърди решението на пловдивските магистрати

Пловдивската екоинспекция и общината спечелиха делото за екологичната оценка на проекта за Втори гребен канал. Това става ясно от решението на Върховния административен съд, който е потвърдил решението на пловдивския административен съд по казуса.

Жалбата е подадена от две екологични сдружения – „Граждански контрол – защита на животните“ на Георги Сербезов и Сдружение аграрни екологични проекти „ГЕО“ на Васил Къдринов. Те атакуват решението на административните магистрати под тепетата в полза на становището по екологичната оценка на директора на РИОСВ- Пловдив Стефан Шилев за съгласуване на Комплексен проект за „Дублиращ гребен канал- Екопарк Марица” – Пловдив. Ответници по делото са РИОСВ и община Пловдив, както и „Зелени балкани“.

На практика пловдивският административен съд се е произнесъл още през ноември 2016 година, че изграждането на втори гребен канал няма да засегне в значителна степен защитените зони по Натура 2000, „Река Марица“ и „Марица Пловдив“, нито ще попречи на животинските видове в района. ВАС потвърждава окончателно решението на административния съд под тепетата, а двете екологични сдружения трябва да платят разноските по делото на ответниците, в размер на общо 200 лв.

Припомняме, че проектът „Дублиращ гребен канал – Екопарк Марица“ включва 650 декара залесяване, 105 декара втори гребен канал, изкуствено езеро с островчета за гнездене на редки и защитени видове птици. Предвидени са също атракции за пловдивчани и гостите на Пловдив.

Подобни статии

Top