РИОСВ-Пловдив апелира да се ползват електронните й услуги

Екоинспекцията приканва гражданите и бизнеса да използват възможностите за електронен документооборот и електронните административни услуги

Във връзка с продължаващата епидемична обстановка на територията на Република България, Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив (РИОСВ – Пловдив) приканва гражданите и представителите на бизнеса да се възползват пълноценно от предлаганите електронни административни услуги.

В секция „Административни услуги“  в сайта на РИОСВ-Пловдив има връзка към Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни услуги, където е публикувана подробна информация за предоставяните от инспекцията електронни услуги. За всяка една от тях е разработена информация с описание какво представлява услугата, правното основание, на което се предоставя, стъпките, които се следват за заявяването ѝ, таксите и сроковете за предоставяне. Към съответната услуга са публикувани и  образци на формуляри, които могат да бъдат изтеглени от потребителите.

Екоинспекцията въведе и допълнителни мерки за ограничаване необходимостта от физическо присъствие в офисите на институцията при предоставяне на административни услуги. Те са въведени в институциите с цел да се  осигури възможност за изцяло безхартиен документооборот, като по този начин се спестява време и се намалява рискът за здравето. Обслужването на гражданите и фирмите може да се осъществява по електронен път чрез официалните електронни пощи на инспекцията: riosv@plovdiv.riew.gov.bg, както и чрез Системата за сигурно електронно връчване.

РИОСВ – Пловдив предлага чрез сайта си и уеб-базиран модул „Деловодна справка“, чрез който е достъпна проверка за статуса на преписки по заявените административни услуги. Уеб-деловодната справка е ефикасно средство за предоставяне на навременна информация на гражданите за резултата на обработка на документите им.  Всеки клиент, подал заявление за административна услуга (както по електронен, така и по административен път) получава входящ номер, персонален код и линк за достъп, чрез които би могъл да проследи статуса на документа в администрацията.

Бъдете здрави! Работете и общувайте лесно и безопасно!

Подобни статии

Top