РИОСВ – Пловдив обяви екологичния си календар за 2020 година

Екоинспекцията кани млади природолюбители за Деня на влажните зони и съвместни инициативи през цялата година

РИОСВ – Пловдив публикува екокалендара си за 2020 година. Той съдържа по-голяма част от кампаниите, в които инспекцията ще се включи като организатор или партньор. От екоинституцията са планирали да наситят годината със събития, свързани със защита на природата и да провокират в младите хора любов и отговорното отношение към нея.

Част от кампаниите са с фокус върху въпросите на изменението на климата и смекчаването на ефекта от това – темата за 2020 г. на Световния ден на водата 22 март е „Водата и климатичните изменения“, а на Световния ден на Земята 22 април – „Климатични действия“.

Освен това 2020-та е обявена от ООН за година на растителното здраве и от екоинспекцията са предвидили специални инициативи по темата. В дните на биологичното разнообразие и Европейския ден екологичната мрежа „Натура 2000“ през май експертите от РИОСВ – Пловдив предвиждат инициативи, насочени към информиране на младите хора за важността да се опазва дивата природа, уязвимостта и ценността на редица видове и местообитания, смисъла и начините за тяхната защита.

По време на Зелената седмица през април, Седмицата на мобилността през септември и Седмицата за намаляването на отпадъците през ноември ще се проведат кампании, насърчаващи модели на обществено поведение, които едновременно подобряват качеството на живот и оказват положителен ефект върху околната среда.

Целогодишно РИОСВ – Пловдив е с отворени врати за деца и млади хора, като им предлага възможност да посетят екоинституцията, да получат информационни материали, да гледат тематични видеоматериали, да играят забавни игри и да беседват с експерти по теми, свързани с природата. Предвижда се обявяването на редица конкурси, кръгли маси, изложби. Също така ще се организират тематични открити уроци и посещения на открито.

Институцията работи в ползотворно сътрудничество с други национални и регионални институции, неправителствени и научни организации, като вярва, че съвместните усилия винаги водят до по-добри резултати и по-широко популяризиране на идеите.

1 2

Подобни статии

Top