РИОСВ – Пловдив провери синята река Розовска край Зелениково

Проверката е след информация в медиите, че водата е оцветена

Директорът на Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив (РИОСВ-Пловдив) сформира екип от експерти на институцията и представители на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ (БДИБР) и Регионална лаборатория – Пловдив към Изпълнителната агенция по околна среда, който извърши проверка на река Розовска (Гюл дере, Рахманлийска) край с. Зелениково, община Брезово. Институцията се самосезира от публикация и видеоматериал в пловдивски сайт, от които се вижда, че водата в реката тече с наситеносин цвят.

Екоекспертите идентифицираха източника на оцветяването. Това е цех за растителни екстракти и етерични масла, намиращо се в селото. Установи се, че при измиване на реактор след производство на ескумин (природен продукт, представляващ екстракт от кори от ясен) служител не е затворил източващ кран на реактора и в канализацията за дъждовни води е изтекла промивна вода, примесена с ескумин. При попадането й в реката това е довело до оцветяване на водата в син цвят. Аварията се е случила на 22 октомври в около 15 часа, като изтичането е било с времетраене около 15 минути, а изтеклото количество – между 300 и 500 литра. При осъществения контрол на предприятието експертите са установили, че за ползването на воден обект с цел заустване на охлаждащи води предприятието не притежава действащо разрешително съгласно Закона за водите.

Направен е и обход на реката в района на обекта, при който е установено, че към момента водата е видимо бистра и без оцветяване. Не са налични мъртви риби и водни организми. Взети са водни проби от няколко места, които ще бъдат изследвани.

Във  връзка с направените констатации срещу дружеството ще бъдат предприети административнонаказателни действия.

Снимки: Фейсбук/с. Зелениково (Област Пловдив)

Подобни статии

Top