РИОСВ – Пловдив с инициатива за Световния ден за борба с климатичните промени

 РИОСВ и ИИКАВ – БАН канят млади творци за участие в арт конкурс

Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив (РИОСВ – Пловдив) и Институтът за изследвания на климата, атмосферата и водите при Българска академия на науките (ИИКАВ – БАН) обявяват конкурс за изработване на климатична картичка с послание.

В него могат да участват деца над седем години и възрастни от цялата страна, които се вълнуват от темата за опазване на околната среда и проблемите, пред които е изправено човечеството вследствие на климатичните изменения.

Съдържанието на картичките трябва да кореспондира с темата за климатичните изменения. Очакванията са чрез тях младите творци да пресъздадат отношението си към природата и климата, да дадат по артистичен начин съвет, препоръка или идея как да пазим природата и да смекчим негативните ефекти от климатичните промени. За художественото оформление могат да бъдат използвани всякакви материали, похвати и техники, а освен това картичките трябва да съдържат и текст с послание.

Жури ще разгледа получените картички и ще определи по трима финалисти за три възрастови групи, в които ще бъдат разпределени участниците. Предвидени са предметни награди и грамоти за най-въздействащите климатични картички.

Всеки, желаещ да участва в предизвикателството, може да изпрати най-много три картички в срок до 1 май 2022 година. Най-идейните и атрактивните от тях ще бъдат изпратени до кметове, министри, политици и общественици, от които зависи предприемането на действия за адаптиране към климатичните изменения по случай 15 май – Световния ден за борба с климатичните промени.

Пълният регламент на конкурса е публикуван на сайтовете на РИОСВ – Пловдив и ИИКАВ – БАН: 

Инициативата се организира по повод Световния ден за борба с климатичните промени, който отбелязваме ежегодно на 15 май. Тя е обвързана с една от най-големите заплахи и предизвикателства за живота на нашата планета – изменението на климата. Климатичните промени се отразяват във всички сфери на живота ни и в повечето случаи – негативно. Използването  на въглища, петрол, газ, интензивното селско стопанство, изсичането на гори и много други човешки дейности увеличават количеството на парниковите газове във въздуха. Това повишава температурата на Земята, води до стопяване на полярните ледове, покачване нивото на океаните и може да е причина за наводняване на области с ниска надморска височина. Съществува реална опасност екстремалните метеорологични явления, причиняващи разрушения и икономически щети, да стават все по-чести, както и да продължи изчезването на ценни биологични видове. От чистотата на околната среда зависи нашето физическо функциониране като организми. Всички заедно трябва да се отнасяме към Земята като към наш дом, да полагаме всекидневни усилия, да подкрепяме и извършваме действия за намаляване на въглеродния си отпечатък и негативния ефект от изменението на климата.

Подобни статии

Top