РИОСВ-Пловдив с извънредна проверка на предприятие за битум в Кричим - DC news

РИОСВ-Пловдив с извънредна проверка на предприятие за битум в Кричим

Преди дни кметът на Кричим подаде жалба до институциите срещу собствениците на цеха заради неприятната миризма

Експерти на Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив (РИОСВ – Пловдив) извършиха извънредна проверка по жалба, подадена от кмета на гр. Кричим за неприятни миризми в района на промишлената зона на града. Жалбата на кмета е на база сигнал към него, подписан от над 40 местни граждани.

Проверката установи, че източникът на миризмите е производствено хале, в което се извършва модифициране на битум. Експертите направиха обстоен оглед на предприятието и анализ на технологичния процес. В момента на проверката протича процес на модификация и хомогенизиране, а полученият продукт се зарежда в автоцистерна. На площадката е усетена наситена характерна миризма на петролни продукти.

Незаконна инсталация за битум трови въздуха на Кричим

На управителя на дружеството са дадени предписания за недопускане на разпространение на миризма извън границите на производственото хале. Освен това в едноседмичен срок той трябва да предостави на екоинспекцията документи за въвеждане на обекта в редовна експлоатация, счетоводни документи за закупени суровини и материали за последните 18 месеца и  информационни листове за безопасност. При неизпълнение на дадените предписания, РИОСВ-Пловдив ще предприеме административнонаказателни действия.

В проверката се включиха и представители на РУ на МВР – Стамболийски, ПБЗН – Стамболийски и Инспекцията по труда.

Подобни статии

Top