РИОСВ – Пловдив започна измервания на качеството на въздуха и шума в село Шишманци - DC news

РИОСВ – Пловдив започна измервания на качеството на въздуха и шума в село Шишманци

В екоинспекцията са постъпили сигнали за силен шу и замърсяване на въздуха от близката кариера

Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив (РИОСВ – Пловдив) съвместно с Регионалната лаборатория към Изпълнителната агенция по околна среда днес започна измервания на качеството на атмосферния въздух на територията на с. Шишманци, общ. Раковски. На посочено от общината подходящо място и съгласувано с местните жители се разполага мобилна автоматична станция (МАС), която непрекъснато в продължение на седем поредни денонощия ще следи нивото на фините прахови частици в атмосферата, както и други показатели.

Освен това по утвърдена методика се провеждат и контролни измервания на еквивалентните нива на шум, излъчвани в околната среда по границите на производствената площадка на кариерата и пред най-близките къщи в селото. Необходимо е да се има предвид, че екоинспекцията няма правомощия да прави измервания на нивата на проникващия шум вътре в домовете на гражданите и да се произнася по отношението на това дали той надвишава здравните норми.

Извънредните действия са в отговор на постъпили в РИОСВ – Пловдив и Министерството на околната среда и водите сигнали на местни жители с оплаквания за силен шум и замърсяване на въздуха с прахообразни материали в резултат от дейностите в кариерата, намираща се в землището на селото.

На проверките са поканени сигналоподателите и представители на общината и кметството. Резултатите от извършения мониторинг ще бъдат оповестени.

Подобни статии

Top