РИОСВ с предупреждение: Пренос на прах от Сахара повиши концентрацията на прах във въздуха на Пловдив - DC news

РИОСВ с предупреждение: Пренос на прах от Сахара повиши концентрацията на прах във въздуха на Пловдив

Регистрирани са превишения на средноденонощната пределна норма за опазване на човешкото здраве

Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив (РИОСВ – Пловдив) информира обществеността, че от 24 август 2022 г. данните от пунктовете за мониторинг на атмосферния въздух в Пловдив сочат плавно повишаване по показател „фини прахови частици“ (ФПЧ10).

Регистрирани са превишения на средноденонощната пределна норма за опазване на човешкото здраве, която е 50 µg/m3. Концентрациите са с най-високи стойности на 26 август – 1,1 пъти от средноденонощната норма в пункт „Каменица“ и  1,4 пъти в пункт „ЖК Тракия“.

По информация на Националния институт по метеорология и хидрология причината за повишените концентрации на ФПЧ10 е пренос на прах от Сахара.

РИОСВ – Пловдив следи състоянието на атмосферния въздух, като ежедневно на сайта си публикува информация от двете автоматични станции в секция „Бюлетин за състоянието на въздуха“.

Top