РИОСВ установи сериозни нарушения на кариерата в Белащица

От екоинспекцията издадоха предписания за отстраняването им, министър Теменужка Петкова: Хората трябва да бъдат спокойни.

РИОСВ – Пловдив установи неорганизирано емитиране на прах на площадката на кариера „Цех Родопи“ в землището на с. Белащица. Това стана в съвместна среща с представители на Министерството на енергетиката, Министерството на земеделието, храните и горите, Инспекцията по труда – Пловдив, „Холсим кариерни материали Пловдив“ АД, ПК „Екогласност“, жители от селата Белащица, Гълъбово и община Куклен. На място бе констатирано нарушаване дължината на ръкава към транспортна лента на сортиращата инсталация и изнесен прах по републиканската пътна мрежа в участъка от кариерата до кантара на обекта.

На концесионерите на двете кариери са дадени предписания за увеличаване кратността на измиване на вътрешните пътища, недопускане работа на инсталациите без оросителна система, включително и създаване на водна завеса. Изискванията са концесионерите да измиват частта от републиканската пътна мрежа, използвана от дружеството за недопускане на неорганизирано емитиране на прах при движение на транспортните средства, ползващи пътя. Срокът за изпълнение на предписанията е седмица от датата на получаването им.

Кариерите са разположени в район за оценка и управление на качеството на атмосферния въздух, в който нивата на показател фини прахови частици са превишени. РИОСВ – Пловдив се е произнесла на 17 юли 2018 г. за новата концесионна площ „да се извърши ОВОС”, тъй като се очаква значително вредно въздействие върху здравето на хората и околната среда.

1 2

Подобни статии

Top