Робот помага на хора с увреждания да разгледат Историческия музей в Асеновград

Стълбищен робот ще улесни достъпа на  хора с двигателни проблеми до сградата на Историческия музей в Асеновград. Проектът е одобрен от Агенцията за хора с увреждания и  е на стойност малко над 23 хиляди лева.

Самоходното устройство е предназначено за хора с увреждания и позволява с него да се  предвижват  всички видове колички. Стълбищният робот е с капацитет до 200 килограма и с негова помощ хора с проблеми в опорно-двигателния апарат ще могат директно от пешеходната зона в града, през алпийския двор да влязат в централната сграда на Историческия музей, където ще имат достъп до експозиционните зали, обясни Виктория Карацанова, уредник в музея.

Сега до отделните експозиции в музея достъпът е затруднен, поради конструкционните особености на сградата. Чрез реализацията му се поставя начало за решаване на проблема за вътрешното придвижване на трудноподвижни лица. Служителите на музея ще преминат през обучение за работа с робота.

Реализацията на проекта се очаква да започне в края на годината.

Предстои Историческият музей в Асеновград да кандидатства и за допълнително финансиране за изграждане на ново архитектурно решение  пред входа на музея. Проектът предвижда поставяне на рампа и помощни стълби за хора с проблеми при предвижването.

Подобни статии

Top