Родители искат оставката на шефката на ДГ „Мир“ в Пловдив с петиция

Към петицията е прикрепено и отворено писмо до медиите

Петиция за защита на персонала на ДГ „Мир“, стартираха родителите на деца от градината, които протестират от месец срещу действията на директорката Светлана Джаникян. Към петицията те са прикрепили и отворено писмо, с което настояват за оставката на директорката.

Вижте пълния текст на петицията:

„Ние, родителите на деца от ДГ МИР гр. Пловдив, искаме да защитим персонала на учебното заведение и те да продължат да се грижат за нашите деца. Върне ли се директорката г-жа Джаникян, те остават без работа, а нашите деца без възпитатели. 

                                 ОТВОРЕНО ПИСМО

Госпожо Джаникян,

Обръщаме се към Вас с отворено писмо чрез медиите, тъй като това е единственият възможен начин за комуникация с Вас. До този момент Вие отказвате диалог с нас, но разразилият се скандал в поверената Ви детска градина и липсата на адекватно разрешаване на проблема, налага да се обърнем към Вас чрез тази нестандартна форма на контакт, за да изразим нашето разочарование от Вашите действия в качеството Ви на управляващ ДГ „Мир“.

За съжаление, Вие като директор на общинска институция, не сметнахте за нужно да се изправите пред всички и ясно да заявите своята позиция, нямахте доблестта да застанете зад думите си със своето лице, избягахте от ролята си на представляващ детската градина. Като не спазихте процедури и пренебрегнахте презумпцията за невинност, не гарантирахте правото на защита на персонала, този персонал, който се очаква да ръководите и подкрепяте. Провалихте се в опитите си да защитите едно дете, забравяйки, че Вашата основна отговорност е да осигурите сигурност и закрила на всички деца , както и задължение да приобщите родителите към идеята да работят заедно с Вас за интересите на децата и градината. Вие прехвърлихте отговорността и избрахте да се скриете зад дълъг болничен, пазейки себе си, но не и институцията, която следва да представлявате.

Вие, госпожо Джаникян, нямате професионалните качествата, изисквани за заемането на поста директор и ние считаме, че следва да освободите тази длъжност.
Вие изгубихте кредита на доверие, който Ви бяхме гласували!
Вие не осъществихте диалог с нас, родителите, в който да се търсят ефективни решения!
Не помогнахте на детето, което очевидно има нужда от помощ и подкрепа!
Не помогнахте на неговите родители да приемат истината, че вина имат и те, и че за решаването на проблемните ситуации е необходимо да се подходи в стила на отборната игра. Никой няма полза от взаимно прехвърляне на вина!
Не помогнахте и на учителите в тази сложна и тежка задача да търсят баланса в работата си, която те самоотвержено вършат, носейки огромната отговорност за опазването на живота, физическото и емоционално здраве на децата!
Напротив! Допуснахте случаят на детето да стигне до медиите, нарушавайки правата му на неприкосновеност.

1 2

Подобни статии

Top