Румен Попов стана зам.-апелативен прокурор, неговото място заема Ваня Христева - DC news

Румен Попов стана зам.-апелативен прокурор, неговото място заема Ваня Христева

Двамата магистрати са избрани за новите постове от Прокурорската колегия на ВСС

Прокурорската колегия на ВСС избра днес досегашния окръжен прокурор на Пловдив Румен Попов за заместник-административен ръководител на Апелативна прокуратура под тепетата. Това става в края на втория му мандат като окръжен прокурор на Пловдив.

Румен Попов има 21 години стаж като магистрат. Започнал е работа за кратко време като адвокат, след което е бил младши прокурор в Районна прокуратура – Пловдив и обвинител в същата прокуратура. Впоследствие е работил 6 година като съдия в Районен съд – Пловдив. В Окръжна прокуратура – Пловдив е магистрат от 2010 г., като е неин административен ръководител през последните два мандата.

На днешното заседание на Висшия съдебен съвет за изпълняващ функциите окръжен прокурор на Пловдив бе избрана Ваня Христева. До момента тя изпълняваше длъжността на заместник-апелативен прокурор на гр. Пловдив.

Ваня Христева е завършила специалността „Право“ във ВСУ „Черноризец Храбър“ – гр. Варна. Има юридически стаж от 22 г., който е само в съдебната система.  Първоначално е работила като съдебен кандидат в Окръжен съд – Стара Загора, била е следовател в Окръжните следствени отдели в гр. Стара Загора и в гр. Пловдив, след което е била прокурор в Районна прокуратура – Пловдив, Окръжна прокуратура – Пловдив и Специализираната прокуратура, гр. София.

Ваня Христева е избрана за и.ф. окръжен прокурор на гр. Пловдив по предложение на административния ръководител на Апелативна прокуратура – Пловдив – Тодор Деянов

Подобни статии

Top