Дават милиони да възстановят земята около сметището в местността „Капсида“ край Асеновград

Започват процедури по рекултивация на бившето сметище край Асеновград

Община Асеновград пристъпва към рекултивация на старото сметище край града, което не функционира. За целта Министерството на околната среда и водите (МОСВ) отпусна финансови средства в размер на 2,5 милиона лева. Ангажиментът на община Асеновград е да извърши биологичната рекултивация, което ще предпази природата от замърсяване.

В момента се подготвя процедура, която се съгласува с МОСВ. Изготвен е проект, който е одобрен от всички компетентни институции. Чрез реализирането му ще се осигури недопускане замърсяването на терените около и под бившето сметище край Асеновград.

Подобни статии

Top