С 400 хиляди лева светват уличните лампи в Асеновград

Парите са прогнозни и  ще бъдат платени за  техническа поддръжка и текущ ремонт

420 хиляди лева ще струва уличното и парковото осветление на община Асеновград, както и светлините на сфетофарните уредби в града.

Парите са прогнозни и  ще бъдат платени за  техническа поддръжка и текущ ремонт, като поддържащите фирми трябва да не допускат да има неработещо осветление в града.

Предвидените средства за светлото на уличните лампи и осветлението в парковете е 377 625 лева. 42 хиляди лева бюджетни пари са определени за поддръжка на светофарните уредби в града.

С обществена поръчка кметството търси фирма за извършване на неотложни ремонтно-възстановителни работи на улично и парково осветление и светофарни уредби на територията на община Асеновград с оглед осигуряване на нормалната им експлоатация.

Две са  фирмите, които са подали оферти в законовия срок.  Цена и елементи на ценообразуването са критериите,  по които ще бъдат оценявани кандидатите.

Спечелилият повече точки кандидат по тези показатели ще получи и поръчката.

Продължителността е 36 месеца.

 

 

 

Подобни статии

Top