С концерт, конференция и изнесена приемна ОИЦ-Пловдив става част от празниците на Стария град

На 17 септември 2018 г. /понеделник/ от 10:00 часа в Данчовата къща в Старинен Пловдив ще стартира двудневна конференция на тема „Съхранение, опазване и популяризиране на културното наследство в област Пловдив“, организирана от Областен информационен център-Пловдив, с подкрепата на Общински институт „Старинен Пловдив“. По време на първия ден ще бъде дискутирана темата за „Опазване и популяризиране на културното наследство в област Пловдив“.

На 18 септември 2018 г. /вторник/ конференцията ще продължи с модул „Поддържане и съхраняване на недвижимото културно наследство в област Пловдив“.

Целта на събитието е да събере представители на общинските администрации от 18-те пловдивски общини, сред които архитекти, инженери и специалисти, за да получат информация за добри практики.

Също така, да ги насърчи да кандидатстват по процедурите на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 (ОПРР) за развитие на обекти на културното наследство, както и подмерки 7.5 и 7.6 от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР), финансиращи възстановяване и поддържане на културното и природно наследство на селата.

На 19 септември 2018 г. /сряда/ от 10:00 часа пред галерия „Златю Бояджиев“ в Старинен Пловдив, ОИЦ ще ситуира изнесена приемна, с цел популяризиране на актуалните възможности за финансиране от фондове на ЕС.

Инициативите на ОИЦ-Пловдив са част от традиционните за гр. Пловдив „Празници на Стария град“ (17-23.09.2018 г.).

Всички събития са с вход свободен и отворени за медии.

Подобни статии

Top