С пълно мнозинство приеха Плана за интегрирано развитие на община „Родопи”

Прогнозният бюджет на Плана за интегрирано развитие на община „Родопи”е за над 230 милиона лева

Общинският съвет на община „Родопи” прие Плана за  интегрирано развитие на общината с времеви хоризонт до 2027 година. Основополагащият документ, който е с огромно значение по отношение на развитието на всички 21 населени места в следващите седем години беше подкрепен от всички 24 общински съветници, присъстващи в залата.

Неговата цел е община „Родопи” да се превърне в бързоразвиващ се район, с ускорено икономическо развитие, насърчаване на предприемачеството и привличане на чужди инвестиции,  демографски подем, подобряване на социалната среда и екологичната инфраструктура.

Прогнозният бюджет на Плана за интегрирано развитие на община „Родопи”е за над 230 милиона лева, които да се осигурят от Европейски фондове, от републиканския бюджет, този на общината и от други източници.

Община „Родопи” е една от най-динамично развиващите се общини. В последните години тя се превръща в чудесно място за живот и зона за отдих и туризъм.  Планът е разработен в насока към обновяване на средата за живот, в подкрепа на местната икономика  и равен достъп  във всички населени места до качествено образование, здравеопазване, култура, социални дейности, спорт и младежки дейности”, каза по време на сесията кметът на общината Павел Михайлов. Той посочи, че първите проекти, на които ще заложи, ще бъдат в образователната инфраструктура.

„ Населението се увеличава все повече, а все повече млади хора инвестират в жилищно строителство на нашата територия. Затова в бюджета за следващата година ще предвидим сериозна сума за проектиране на разширения на детските градини в населените места”, каза кметът и припомни, че предстои да стартира строителството на чисто нова детска градина в Браниполе за над 4,5 милиона лева.

След разговор на кмета на общината Павел Михайлов с представители на ИК „Стоп на кариерите в Белащица” беше поставен въпросът за включване в Плана на зоната около параклис „Свети Спас” край селото, като туристическа дестинация  с обособяване на пешеходни маршрути от селата Марково и Белащица.

„ Настоявам параклисът и територията около него  да бъдат включени в приоритета за устойчиво развитие на туризма. Мястото е разположено в района на кариерите над Белащица. Надявам се, че  днешното решение ще бъде силен аргумент  пред отговорните институции, които трябва да решат дали дейностите за добив на инертни материали в района ще продължат или общината ще се развива като просперища и желана за живеене община”, коментира на финала на днешното заседание кметът Павел Михайлов.

Планът за интегрирано развитие ще бъде публикуван в оконачателния си вариант  на официалната страница на община „Родопи”.

Подобни статии

Top