С почетен знак и плакет наградиха съдия Виолета Шипоклиева –

Тя е най-дългогодишният съдия в Пловдивския окръжен съд

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) поощри Виолета Шипоклиева и я освободи от длъжността „съдия“ в Окръжен съд – Пловдив, тъй като се пенсионира. Тя бе отличена от ВСС с „личен почетен знак: първа степен – златен“, както и с парична награда в размер на 1000 лв. за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

Отличията са предложени от Розалия Шейтанова – председател на Окръжен съд – Пловдив, която се мотивира с дългогодишния стаж на съдия Виолета Шипоклиева в органите на съдебната власт и безупречното и образцово изпълнение на служебните задължения. Посочени са нейният принос в укрепване авторитета на съда и постигнатите високи професионални резултати.

Стажът на Виолета Шипоклиева в органите на съдебната власт е близо 30 години и в момента на освобождаването й тя е най-дългогодишният съдия в Пловдивския окръжен съд.

Председателят на Окръжен съд – Пловдив Розалия Шейтанова връчи на съдия Виолета Шипоклиева и плакет на съда, като й благодари за проявения професионализъм и й пожела здраве и дълголетие.

Подобни статии

Top