Събирането на боклука в Асеновград по нов график от днес

С нов график ще се събират отпадъците от контейнерите в Асеновград и двата квартала – Долни и Горни Воден от първи ноември.

Честотата на сметосъбиране и сметоизвозване се редуцира с един ден, а рестрикцията беше въведена още през октомври, заради липсата на достатъчно средства за разплащане с  комуналната фирма. Заради това общината определи сряда като ден, в който сметосъбиращите машини ще почиват и няма да извозват боклука.  Причината за тази временна мярка е недостиг на постъпления от местни такси за битови отпадъци или недостатъчно средства в план-сметка Чистота.

Временната организация обаче се оказа не особено удачна, тъй като в големите  квартали на  града се натрупва голямо количество отпадък.  Затова  извозването на боклука ще става на зони. Асеновград  е разделен на седем района.  През ноември  всеки ден от седмицата определена  зона ще бъде лишена от поддържане на чистотата на териториите с обществено ползване.

Подобни статии

Top