Събират безплатно хранителни отпадъци в Пловдив

Специализиpана техника събира разделно отпадъци от 400 хранителни заведения в Пловдив

Близо 400 ресторанти, закусвални, детски градини, ясли, кухни и други обществени заведения в 6-те района на Пловдив се включиха в пилотния проект на общината за събиране и извозване на хранителни отпадъци. Това съобщи директорът на ОП „Чистота“ Иван Стоянов.

Проектът започна в края на миналата година като първоначално се включиха 180 заведения в централната градска част. Добрите резултати позволиха от 1 февруари 2018-а обхватът му да се разшири във всички райони.

„Специализирани автомобили събират биоразградимите хранителни отпадъци по уточнен маршрут и часови график, съобразен с работното време на заведенията. Раздали сме специални контейнери. Всички обекти, които също искат да се включат в проекта, могат да заявят това на телефон 032/ 675817, за да им предоставим необходимите съдове и да ги включим в графика“, заяви Иван Стоянов.

Според него интересът от успешното осъществяване на проекта е двустранен. Целта на Община Пловдив е да се намали общото количество смесен битов отпадък, тъй като разделно събраните отпадъци подлежат на оползотворяване. Интересът на заведенията е, че могат безплатно да се възползват от предоставената нова общинска услуга.

„Забранено е изхвърлянето на хранителни отпадъци от заведения в контейнерите за смесен битов отпадък, предназначени за гражданите. Няма да извършваме специализираното обслужване, ако храните са смесени с кашони и друг вид отпадъци от дейността на обектите“, предупреди Иван Стоянов.

Подобни статии

Top