Събират безплатно опасните отпадъци на пловдивчани

Кампания за събиране на опасни отпадъци от домакинствата в Община Пловдив

За шеста поредна година в рамките на пролетното почистване Община Пловдив организира за гражданите кампания за безвъзмездно предаване на опасни отпадъци от домакинствата чрез Мобилен събирателен пункт.

Мобилния пункт ще бъде позициониран на адрес: Район „Централен“, бул. „Шести септември“ –  паркингът зад ресторант „Стадиона” (магазин „Т Маркет“) в часовия диапазон от 10:00 до 16:00 ч.

Основните групи опасни отпадъци, които ще се приемат на пункта са: живак и живаксъдържащи уреди (с изключение на луминесцентни лампи), лакове и бояджийски материали, домакински препарати, мастила и замърсени опаковки – опаковки, съдържащи опасни вещества, маслени филтри, спирачни течности и антифриз, фармацевтични продукти – лекарства с изтекъл срок на годност.

Пролетта е времето, през което се извършва сезонната смяна на автомобилните гуми.

За тази цел в периода 15 – 19 април 2019 г. ще бъде организирана кампания за безвъзмездно предаване на излезли от употреба гуми, негодни за употреба батерии и акумулатори и отработени масла на адрес: гр. Пловдив, Район „Северен”, ул. „Георги Бенев” №4, площадка на „Универсметал” ООД от 09:00 до 17:00 ч.

Изхвърлянето на опасните битови отпадъци в общия поток смесени отпадъци създава риск за здравето на хората, замърсява околната среда и нарушава нормалната експлоатация на депата, поради което от общинската дирекция „Екология и управление на отпадъците“ призовават гражданите да се възползват от предоставената възможност и да се освободят опасни отпадъци.

Освен по време на кампанията опасни отпадъци могат да бъдат предавани на площадката за разделно събрани отпадъци от домакинствата, обособени в шестте административни района, като информация за местонахождението на площадките, работното време и видовете отпадъци, които могат да се предават там, може да бъде намерена на официалната интернет страница на Община Пловдив: http://www.plovdiv.bg/item/ecology/waste/ в рубриката Площадки за предаване на разделно събрани отпадъци.

 

 

 

Top