Събират оферти за проект на основен ремонт на Троянския проход - DC news

Събират оферти за проект на основен ремонт на Троянския проход

До 15 август се подават оферти за проектирането на ремонта на над 22-километрова пътна отсечка в рамките на област Пловдив

Областно пътно управление – Пловдив обяви две обществени поръчки за изработване на технически проекти за основен ремонт на над 30 км републикански пътища в област Пловдив. В едната обществена поръчка е проектирането на основен ремонт на 22,3 км от проход „Троянски“ /път ІІ-35 Троян – Кърнаре/, в участъка от Беклемето до с. Кърнаре в област Пловдив /от км 103+055 до км 125+349/. Трасето преминава  изцяло в планински терен с големи надлъжни наклони и остри завои. Целта на проекта е да се осигури целогодишна проходимост на републиканския път през най-високия старопланински проход в страната и да се подобри свързаността в този централен район.

Прогнозната стойност на поръчката е 445 880 лв. без ДДС, а срокът за изпълнение 60 календарни дни.

Проектират и 8,4 км от Подбалканския път в рамките на областта до отбивкат аза Копривщица при гр. Клисура

В другата обществена поръчка е изработването на технически проект за основен ремонт на 8,4 км от Подбалканския път I-6 София – Бургас, в участъка от границата между Софийска област и област Пловдив при отбивката за гр. Копривщица до моста „Зли дол“ при гр. Клисура /от км 216+142 до км 224+535/. Предвидено е проектирането на основен ремонт както на първокласното трасе, което е в планински терен, така и на 9 виадукта в участъка.

Индикативната стойност на поръчката е 167 860 лв. без ДДС. Срокът за изпълнение е 60 календарни дни.

Изработването на техническия проект е първата и задължителна стъпка преди предприемането на качествени строителни работи. Въз основа на готовия проект след това ще се определят конкретните строително-монтажни работи, стойността и срокът им за изпълнение. След това ще се обявят тръжни процедури по ЗОП за избор на изпълнители на необходимите ремонтни дейности, както и на строителен надзор.

Снимка: YouTube

Подобни статии

Top