Събират стари гуми и химически отпадъци в „Централен“ до края на седмицата

Кампанията е до 19 април, включително

В периода 15 – 19 април 2019 г., Район „Централен” организира кампания за разделно събиране на отпадъци от излезли от употреба гуми (ИУГ), негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА) и отработени масла (ОМ). Гражданите могат безвъзмездно да предават тези отпадъци на адрес: район „Северен”, ул. „Георги Бенев” № 4, площадка на „Универсметал” ООД от 09:00 до 17:00 ч.

В случай на злонамерено запалване на ИУГ може да подавате сигнали на тел. 6111 – Пловдивски Общински инспекторат или в Районните полицейски управления.

Кметът на район „Централен” призовава гражданите да се възползват от предоставената възможност.

Подобни статии

Top