Съдът поряза „Одрин 8“!

Административният съд в Пловдив отхвърли жалба срещу обявената нищожност на строително разрешение заедно с одобрени инвестиционни проекти

Административен съд на Пловдив отхвърли жалба на „Одрин 8“ ЕООД  против заповед на РДНСК-ЮЦР, с която е обявена нищожността на разрешение за строеж от 15.12.2010 година на главния архитект на Общината заедно с одобрените инвестиционни проекти, както и презаверката на разрешението за строеж (от януари 2014 година) по плана на Централна градска част с възложител на строежа „Одрин 8“.

От събраните по делото доказателства се установява, че процесната сграда е част от ансамбъла по ул. „Иван Вазов“ и ул. „Цанко Дюстабанов“, включена в териториалния обхват на Историческа зона „Филипопол-Тримонциум-Пловдив“ и не е налице съгласуван проект с Министерството на културата, сочи в мотивите си съдът. Решението е въз основа на експертно заключение по назначена по делото съдебно-техническа експертиза.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 14 -дневен срок.

Подобни статии

Top