Съдът в Асеновград с нов председател

Съдия Мария Караджова е новият председател на Районен съд – Асеновград

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет избра с 8 гласа „за“ съдия Мария Караджова за административен ръководител на Районен съд – Асеновград.

Председателят на съда в Асеновград хвърли оставка

Съдия Караджова е завършила право в СУ „Климент Охридски“.  Има близо 20 години юридически стаж в органите на съдебната власт. От 2001 г. е съдия в Районен съд – Асеновград, от 2015 г. е заместник-председател на същия съд, а от юли тази година до момента, е изпълняващ функциите Председател на Асеновградския районен съд.

Участвала е в множество семинари за повишаване на квалификацията. Има най-високия ранг в съдебната система – „съдия във ВКС и ВАС“.

 

Подобни статии

Top