Съдия Христо Симидчиев с почетен знак и награда

След 30 години работа магистратът се пенсионира

Съдията в Окръжен съд – Пловдив Христо Симидчиев получи отличие „личен почетен знак първа степен – златен“ и парична награда в размер на 1000 лв. от Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

Наградата е предложена от Розалия Шейтанова – председател на Окръжен съд – Пловдив. Тя се мотивира с дългогодишната работа на Христо Симидчиев в органите на съдебната власт. Юристът започва кариерата си  като следовател в Окръжната следствена служба – Пловдив през 1991 г., а от следващата година до 1998 г. е прокурор в Районна прокуратура – Пловдив. Има над 23 години стаж като съдия, от които 3 години на ръководна длъжност.

Магистратът се е доказал като опитен професионалист, боравещ отлично с правната материя, с практиката на висшестоящите инстанции и с Европейското законодателство. Съдия Христо Симидчиев е разглеждал някои от знаковите наказателни дела в Окръжен съд – Пловдив за извършени тежки криминални престъпления.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет освободи Христо Симидчиев от заеманата длъжност „съдия“ в Окръжен съд – Пловдив поради пенсионирането му.

Председателят на съда му връчи и Почетен плакет на Окръжен съд – Пловдив и му пожела здраве и спокойствие от името на всички служители и магистрати.

Подобни статии

Top