Съдия Свилена Давчева встъпи в длъжност в Районен съд - Пловдив - DC news

Съдия Свилена Давчева встъпи в длъжност в Районен съд – Пловдив

Районен съд – Пловдив от днес има ново попълнение.

На официална церемония към състава на съда се присъедини съдия Свилена Стоянова Давчева и подписа Акт за встъпване в длъжност. Съдия Давчева  е преназначена от длъжност „Съдия“ в Районен съд – Сливен на длъжност „Съдия“ в Районен съд – Пловдив с Решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол № 17/19.04.2022 г.

Завършила е специалност „Право“ в ПУ „Паисий Хилендарски“ гр.Пловдив през 2003 г. През 2017 г. започва работа като съдия  в Районен съд – гр.Сливен, където е работила до настоящия момент, а от днес става част от съдийския състав на РС – Пловдив и ще правораздава в Гражданско отделение.

Поздравления за встъпването й в длъжност, пожелания за здраве, удовлетворение от работата и професионални успехи, съдия Свилена Давчева получи от Зам.председателя на Районен съд – Пловдив г-жа Милена Георгиева и от съдиите от Районен съд – Пловдив.

Top