Съдиите искат повече пари за облекло

съдебна палата

Те излязоха с декларация до ВСС

323-ма съдии и съдебни служители от  Апелативния, Окръжния и Районния съдилища в Пловдив се обявиха против намаляването на служебните пари за облекло, съобщиха от пресцентъра на Апелативния съд.

На безпрецедентно общо събрание, което се проведе днес, те обсъдиха и приеха декларация, относно изменение на чл. 352 от Закона за съдебната власт, засягащо намаляване размера на средствата за облекло за съдебните служители, предвидено в параграф § 15 от ПЗР на Проект на Закон за държавния бюджет на Република България за 2019 г.

На събранието присъстваха 323 съдии и съдебни служители от трите съдилища, от заети общо 438 щата.

С  единодушно гласуване присъстващите приеха текста на декларацията, която ще бъде изпратена на министъра  на правосъдието,  министъра на финансите и на пленума на Висшия съдебен съвет.

Вижте пълния текст на декларацията:

Д Е К Л А Р А Ц И Я

НИЕ – СЪДИИ И СЪДЕБНИ СЛУЖИТЕЛИ ПРИ АПЕЛАТИВЕН СЪД – ПЛОВДИВ, ОКРЪЖЕН СЪД – ПЛОВДИВ И РАЙОНЕН СЪД ПЛОВДИВ, след обсъждане на § 15 т. 2 от Преходните и заключителни разпоредби на Проекта на Закон за държавния бюджет на Република България за 2019 г. за изменение на чл. 352 от Закона за съдебната власт, който предвижда намаляване размера на средствата за облекло на съдебните служители от „до две средномесечни заплати на заетите в бюджетната сфера“ с „до 450 лв.“, единодушно заявяваме следната позиция:

1 2

Подобни статии

Top