Съдиите от Пловдивския апелативен съд са сред най-натоварените  апелативни съдии в страната

80 на сто от делата приключват в 3-месечен срок и над 90%  са потвърдените или изменени от Върховния касационен съд

Необходимо е да се направи подробен анализ на натовареността в съдебните органи, по критерии различни от тези, които са изискуеми от официалната статистика. Такъв анализ много по-обективно ще разкрива картината на действителната натовареност в съдилищата. Това предложи председателят на Върховния касационен съд Галина Захарова, подкрепена от председателя на Върховния административен съд Георги Чолаков. Двамата бяха гости на проведеното днес Общо събрание на Апелативен съд – Пловдив за годишния отчет.

Галина Захарова апелира към съдиите за подкрепа на тази идея, тъй като  анализът ще е база за следващата стъпка, а това е борбата за неотменимо право на съдиите сами да  определят  необходимия и достатъчен брой квалифициран човешки ресурс. Следващия момент е съдействие в насока определяне на общи правила, по които ще се направи избор към заемане на свободните щатни бройки и избор на съдии за повишаване и преместване, които правила да станат основа на една бъдеща законодателна промяна.

Председателят на Върховния административен съд Георги Чолаков заяви: „Аз напълно подкрепям тази идея – да се направи цялостен анализ на всеки един съд от най-ниското до най-високото ниво“.

Съдиите от Пловдивския апелативен съд са сред най-натоварените  апелативни съдии в страната. Въпреки това, 80 на сто от делата приключват в 3-месечен срок и над 90 %  са потвърдените или изменени от Върховния касационен съд.

1 2

Подобни статии

Top