Само 70 кучета са регистрирани като домашни в Асеновград

Срокът за регистрация на домашни любимци е до края на март

От началото на годината до момента в община Асеновград има 70 регистрирани домашни кучета. Регистрацията се извършва еднократно, след което всяка година животното подлежи на пререгистрация.

В задълженията на собственика е да се предостави паспорт на кучето, за да се проследят ваксинациите. Задължително е също четириногото да бъде чипирано, а кастрацията е препоръчителна.

Срокът за плащане на данъка за домашен любимец е до 31-ви март всяка година, като може да бъде платен и от лица, различни от стопанина.

Собственикът подлежи на санкция в случай, че пресрочи горепосочения период. Таксата за домашен любимец е в размер на 18 лева на година. Събраните средства ще се инвестират в осигуряване на условия и подходяща среда за извеждане на кучетата в градски условия.

Към момента от регистрираните 70 домашни четириноги, за 36 е платена годишната такса. Собствениците на останалите кучета са освободени от това плащане, тъй като имат телково решение или на животното е поставен чип.

В инвестиционната програма на Асеновград е заложено изграждане на кучешка площадка. Вече са направени и първите стъпки към реализиране на идеята за създаване на междуобщински приют за безстопанствени кучета. Потвърждение за участие в общия проект има от кметовете на всички общини – Асеновград, Първомай, Куклен, Садово и Лъки.

Подобни статии

Top