Само един консорциум в търга за осемте градски автобусни линии

Консорциумът обединява всички превозвачи, които държат линии в момента под тепетата

ДЗЗД „Градски транспорт Пловдив – 2020“ е единственият участник, подал документи за обявената от Община Пловдив обществена поръчка за извършване на пътнически превоз по 8 градски автобусни линии – 4, 10, 12, 20, 22, 24, 27 и 93. Това стана ясно, след като днес комисията отвори документите с информацията за участниците по електронен път при спазване на действащите правила за работа в системата ЦАИС-ЕОП.

Според условията за кандидатстване в обществената поръчка участниците трябва да разполагат с минимален общ брой 73 автобуса с над 70 места общо (седящи и стоящи) без мястото на водача, от които най-малко 35 автобуса за превоз на трудно подвижни лица. Всичките 73 автобуса, необходими за изпълнението предмета на поръчката, трябва да са от класове І и ІІ по смисъла на чл. 149 от Закона за движението по пътищата, да са в съответствие с екологична категория „Евро VI“ или еквивалентна и да са оборудвани с технически изправни климатични системи, обхващащи целия салон. Срокът на изпълнение на поръчката е до 2028 г. Очакваният годишен пробег за всичките автобуси по въпросните линии е над 4,6 милиона километра.

На по-късен етап ще бъде отворена и ценовата оферта, подадена от консорциума, в който влизат „Автобусни превози Пловдив ЕООД“, „Меритранс – 2002“ ЕООД, „Меритранс – 2017“ ЕООД, „Хебросбус“ АД и  „Автотранс – 2000“ ООД. Прогнозната стойност на поръчката, изчислена по реда на чл. 21, ал. 11 , т. 2 от ЗОП, е 22 895 604,96 лева без ДДС и включва: изплатени субсидии от държавен бюджет и изплатени компенсации.

1 2

Подобни статии

Top