Санират пет блока в Пловдив - DC news

Санират пет блока в Пловдив

Общата стойност на дейностите е 3 692 629,44 лв.

Подобряват енергийната ефективност на пет сгради в Пловдив. По този повод ще се проведе пресконференция за стартирането на проекта „Подобряване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в град Пловдив – I етап”, съфинансиран по ОПРР 2014-2020” по Оперативна програма „Региони в растеж“. Бенефициент по проекта е Община Пловдив.

Общата стойност на дейностите е 3 692 629,44 лв. (БФП):

– Съфинансиране от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие: 3 138 735,03 лв.;

– Национално съфинансиране: 553 894,41 лв.

Основната цел на проекта е обновяване и повишаване на енергийната ефективност в следните многофамилни жилищни сгради:

1. Сграда на ул. „Иван Гешев“ № 30;

2. Сграда на бул. „България“ № 196;

3. Сграда на бул. „България“ № 45-47;

4. Сграда на бул. „Васил Априлов“ № 83-91;

5. Сграда на ул. „Жеравна“ №1, 3.

Подобни статии

Top