Съветници питат как общината защитава парка до хотел „Санкт Петербург“ - DC news

Съветници питат как общината защитава парка до хотел „Санкт Петербург“

Председателят на групата на „Съюз за Пловдив“: Зелената площ в презастроения квартал трябва да бъде запазена

Председателят на групата на “Съюз за Пловдив” Евелин Парасков внася питане до кмета на сесията за парка до хотел „Санкт Петербург“. Съветниците искат да получат информация за хода на съдебните дела, които се водят между Oбщина Пловдив и фирма „Парадайс Гардън Резидънс“, а също така какви документи има за съществуващите в парка обекти – бункер и тоалетна.

Сагата с парка до хотел „Санкт Петербург“ нагнетява обществено напрежение в Пловдив вече три години. Съдбата на зелената площ в карето между ул. „Полк. Сава Муткуров“ и ул.„Полк. Дрангов“ и до днес си остава неясна, въпреки многото обещания, дадени пред гражданите, от представителите на различните нива на властта.

„От самото начало на възникналия казус с парка аз, както и цялата ни организация сме подкрепяли действията на инициативния комитет по спасяването на зелената  площ и не сме дали нито крачка назад. С оглед на дългото мълчание по темата и последователната ни позиция, живо се интересуваме този проблем да бъде решен в полза на града“, подчертава Парасков.

Той напомня, че общинският имот е апортиран в смесеното дружество „Пълдин туринвест“ през 2006 г., а след това е продаден от съдружника на Община Пловдив – търговското дружество „Парадайс Гардън Резидънс“. Новият собственик на терена прави опити да го застрои, което предизвиква огромно и напълно обяснимо недоволство сред живеещите в презастроения и лишен от зеленина квартал.

В резултат на много усилия  бяха открити документи за съществуващите обекти

– бункер с площ 704 кв. м., за който свидетелстват архивите на Министерството на отбрана, и тоалетна. Тя е вписана  в кадастъра, което собственикът оспорва. За подземното съоръжение няма акт за собственост на имота.

„Ако бъде изготвен акт, това ще ограничи едноличното право върху ползването на имота. Има издадени указания от МРРБ бункерът да бъде актуван от Община Пловдив. По незнайни причини до този момент бункерът нито е нанесен в кадастъра, нито за него е изготвен акт за собственост“, недоумява Евелин Парасков. И пита има ли заповед за събаряне на бункера, която би лишила Общината от възможността да защити запазването на парка.

Съветниците настояват да получат подробна информация за изменението на Подробен устройствен план с цел запазването на зелената площ, както и за съдебните дела, които се водят между Община Пловдив и „Парадайс Гардън Резидънс“. Те отбелязват, че активната страна в този спор си остават гражданите от квартала, въпреки че именно Общината трябва да проявява по-голяма активност.

Административен съд – Пловдив беше отменил мълчаливия отказ на кмета на града, по повод искането на фирмата да премахне тоалетната, но Върховният съд върна делото за повторно разглеждане. Доколкото е известно, не е ясен и казусът с подземния бункер, въпреки че фактически той има статут на строеж, изпълнен още преди време във въпросния имот.

„Важно е да се положат максимални усилия, за да бъде спасен паркът от унищожаването му, защото зелените площи в Пловдив намаляват драстично“, подчертава Евелин Парасков.

Въпросите на Съюз за Пловдив:

1.  Какво е развитието на съдебното дело за тоалетната в парка на ул. „Сава Муткуров“, по което дело Община Пловдив е страна ?

2. Има ли издадена заповед от Община Пловдив за събаряне на съществуващото подземно здание –  бункер?

3. Дали за санитарно помещение е издаден акт като за имот общинска собственост и вписан ли е в кадастъра?

4. С какви документи разполага Община Пловдив за наличието на бункера в парка?

5. На какъв етап е делото за подземното съоръжение?

6. Какво предвижда изменението на ПУП – ПР, което беше направено по отношение на парка между ул. „Полк. Сава Муткуров“ и ул. „Полк. Дрангов“?

7. Има ли изготвено пазарно проучване за евентуалната цена на имота зад хотел „Санкт Петербург“, като се вземе предвид, че той е зелена площ със съответните за такава урбанистични характеристики?

Подобни статии

Top